Pengetua

Nama    :    TUAN HJ. RAHMAT BIN BAHARUDIN

Gred      :    DG 54

Kelulusan akademik tertinggi    :  

1. SARJANA KEPENGETUAAN

2. IJAZAH SARJANA MUDA KESUSASTERAAN MELAYU/SEJARAH