Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Nama    :    ENCIK MOHD KAMAL BIN ALI

Gred      :    DG 52

Kelulusan akademik tertinggi    :    SARJANA MUDA PEND. BAHASA MELAYU / GEOGRAFI

Senarai institusi di mana beliau pernah bertugas    :

  1. SMK KOTA KULAI 

  2. SMK BANDAR PUTRA

    Dis 2015 – kini