Budaya Sekolah

1. KERJA SEPASUKAN

2. MESRA PELANGGAN

3. BIJAK DALAM TINDAKAN

4. PANDAI MENGURUS DIRI

5. BESTARI DALAM PEMBELAJARAN