Fungsi Sekolah

SMK Bandar Putra sebagai institusi untuk mendidik murid-murid peringkat sekolah menengah yang terpilih sebagai persediaan pengajian ke peringkat tinggi selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bidang-bidang yang dicakupi adalah :

  1. Pengajaran
  2. Pembelajaran
  3. Bimbingan dan pembentukan sahsiah
  4. Aktiviti Kokurikulum
  5. Pentadbiran
  6. Perhubungan dengan komuniti dan agensi luar